"Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 6-8 V 1999 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego", ed. by Marek Derwich and Anna Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000 : [recenzja]

Quaestiones Medii Aevi Novae, Tom 7 (2002) s. 301-302
Piotr Chojnacki , Marek Derwich (aut. dzieła rec.), Anna Pobóg-Lenartowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry