Tabliczki woskowe miasta Torunia. W odpowiedzi na artykuł Karola Górskiego i Witolda Szczuczki "Paralelizm rachunkowości a filiacje rękopisów"

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 30 (1987) s. 258-271
Tomasz Jasiński, Janusz Tandecki

 

do góry