Wilhelm Feldman w Niemczech w latach 1894-1895

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 60, Numer 4 (2005) s. 477-497
Adam Galos

 

do góry