Łojewo, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie. Stanowiska 1 i 1A

Informator Archeologiczny : badania, Tom 11 (1977) s. 38-39
A. Cofta-Broniewska

 

do góry