Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki : Toruń, 8-10 maja 1986 r.

Kultura i Społeczeństwo, Tom 31, Numer 2 (1987) s. 229-233
Jan Adam Malinowski

 

do góry