Katolicka wizja ustroju społecznego Polski u progu II Rzeczypospolitej w programach partii politycznych autorstwa ks. A. Adamskiego i ks. T. Kubiny

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 99 (2003) s. 281-318
Mariusz Trąba

 

do góry