Rozważania nad rozwojem twórczości ludowej w świetle doświadczeń łódzkiego ośrodka etnograficznego

Łódzkie Studia Etnograficzne, Tom 11 (1970) s. 7-27
Kazimiera Zawistowicz-Adamska

 

do góry