"Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs", t. 27, Wien 1974 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 66 (1978) s. 316-321
Julian Bugajski

 

do góry