„Analiza położenia topograficznego Sandomierza", Krystyna Wilgatowa, "Annales Univ. MCS", 6, ser. B, 1950 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 2, Numer 3 (1954) s. 516-518
Teresa Wąsowiczówna. , Krystyna Wilgatowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry