"Perspektywiczny traktat J. J. Schüblera w Muzeum Narodowym w Warszawie. Przyczynek do historii teorii perspektywy XVI-XVIII w.", Dorota Folga-Januszewska [w:] "Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie" XXXIII-XXXIV: 1989-1990, Warszawa 1992 : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 4 (1994) s. 454-455
Jerzy Kowalczyk , Dorota Folga-Januszewska (aut. dzieła rec.)

 

do góry