"Kodeks Matyldy : księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi", oprac. i edycja Brygida Kürbis z zespołem: Bogdan Bolz, Bogusław Nadolski, Danuta Zydorek, Kraków 2000 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 40 (2002) s. 225-228
Roman Michałowski , Brygida Kürbis (aut. dzieła rec.), Bogdan Bolz (aut. dzieła rec.), Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.), Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.)

 

do góry