Fragmenty łacińskiego przekładu "Kroniki" tak zwanego Dalimila w zbiorach Národní knihovna ČR w Pradze (sygn. XII. E.17)

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 43 (2005) s. 235
Wojciech Mischke

 

do góry