"Opisanie Sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie. O rewolucji roku 1794", Antoni Trębicki; oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Kowecki, Warszawa 1967 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 14 (1969) s. 204-205
Jerzy Michalski , Antoni Trębicki (aut. dzieła rec.), Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.)

 

do góry