„Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku”, Jan Jurkiewicz, Poznań 1991 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 83, Numer 4 (1992) s. 773-776
Maria Barbara Topolska , Jan Jurkiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry