"Badania nad historią gospodarczo-społeczną w Polsce (problemy i metody)", Warszawa-Poznań 1978 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 578-579
Andrzej Pośpiech

 

do góry