"Katalog planów miast polskich w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej", Andrzej Liczbiński, Bohdan Ufnalowski; "Katalog planów miasta Łęczycy", Andrzej Tomczak", Warszawa 1962 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 9 (1964) s. 159-160
Henryk Münch, Andrzej Tomczak , Andrzej Liczbiński (aut. dzieła rec.), Bohdan Ufnalowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Andrzej Tomczak, Warszawa 1962 ,Katalog planów miasta Łęczycy ,

 

do góry