"Rządy Ludowe" w Polsce 1918-1919. Z polityki wewnętrznej i zagranicznej", Ignacy Pawłowski, Opolu 1978 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 4 (1979) s. 764-766
Michał Śliwa , Ignacy Pawłowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry