Ryszard Walczak (21 XI 1931 - 9 XI 1989)

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 32-33 (1990) s. 1-6
Gerard Labuda, Aleksander Gieysztor, Brygida Kürbis

 

do góry