"Polki w Wolnym Mieście Gdańsku", Gariela Danielewicz, Maria Koprowska, Mieczysława Walicka, wstępem poprzedził Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1985 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 3 (1986) s. 617-618
Marek Andrzejewski , Gabriela Danielewicz (aut. dzieła rec.), Maria Koprowska (aut. dzieła rec.), Mieczysława Walicka (aut. dzieła rec.), Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry