"Nasza Przeszłość" : dzieło ks. Alfonsa Schletza

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 50 (1978) s. 43-56
Wincenty Urban

 

do góry