Wystawa Maneta w stulecie śmierci artysty. Paryż, Grand Palais, 22 kwietnia - 1 sierpnia 1983

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 47, Numer 3/4 (1985) s. 341-378
Hanna Morawska

 

do góry