Typy lokalnych przywódców politycznych w mieście prowincjonalnym II Rzeczypospolitej (przykład Radomia)

Przegląd Historyczny, Tom 88, Numer 2 (1997) s. 247-270, 378
Piotr A. Tusiński

 

do góry