Zgromadzenie prowincjonalne w rzymskich prowincjach okresu wczesnego cesarstwa : (w związku z książką J. Deiningera, Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr., München 1965)

Przegląd Historyczny, Tom 59, Numer 3 (1968) s. 501-506
Tadeusz Kotula

 

do góry