"Koroliestwo Polskoje w 1815-1830 gg. Ekonomiczeskoje i socjalnoje razwitije", Łarisa A. Obuszenkowa, Moskwa 1979 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 71, Numer 2 (1980) s. 431
Andrzej Szwarc , Łarisa A. Obuszenkowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry