Jak odzyskać dziedzictwo utracone : drewniana synagoga z Zabłudowa

Ochrona Zabytków, Tom 1/2, Numer 1/2 (2003) s. 46-56
Anna Erecińska-Baumann

 

do góry