Polacy z zaboru pruskiego na zesłaniu po 1863 r. w świetle Archiwum Moskiewskiego

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Numer 1 (1963) s. 48-60
Henryk Skok

 

do góry