"Epigrafika romańska i wczesnogotycka w Polsce", Kazimierz Ciechanowski, Wrocław 1965 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 57, Numer 4 (1966) s. 651-655
Stefan Krzysztof Kuczyński , Kazimierz Ciechanowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry