Kwerenda polska w archiwach watykańskich w 1962 roku

Przegląd Historyczny, Tom 55, Numer 2 (1964) s. 257-266
Jerzy Kłoczowski

 

do góry