„Senatorowie i posłowie Sejmu Wielkiego”, oprac. Jerzy Kowecki, noty biograficzne Hanna Małachowicz, Warszawa 1991 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 83, Numer 4 (1992) s. 795-796
Łukasz Kądziela , Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.), Hanna Małachowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry