"O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia", Maciej Stryjkowski, oprac. Julia Radziszewska, Warszawa 1978 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 589
Maria Wrede , Maciej Stryjkowski (aut. dzieła rec.), Julia Radziszewska (aut. dzieła rec.)

 

do góry