Migracja chłopów i szlachty do miast Pomorza Gdańskiego od połowy XVI do połowy XVII wieku

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 32, Numer 3 (1967) s. 7-20
Stanisław Gierszewski

 

do góry