Wspomnienie o profesorze Bogdanie Lesińskim

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 54, Numer 2 (2002) s. 374
Krystyna Sikorska-Dzięgielewska

 

do góry