Nadużycia prawa podczas kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu w 1938 roku. Analiza protestów wyborczych

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 57, Numer 1 (2005) s. 257-281
Igor Kim

 

do góry