"Dzieje Warszawy, t. 3: Warszawa w latach 1795-1914", Stefan Kieniewicz, Warszawa 1976 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 68, Numer 4 (1977) s. 774-782
Witold Pruss , Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry