"Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1806", J. Kosim, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 68, Numer 4 (1977) s. 766-770
Barbara Grochulska , J. Kosim (aut. dzieła rec.)

 

do góry