"Herbarz rodzin tatarskich w Polsce", Stanisław Dziadulewicz, Wilno 1929 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 1-2 (1929) s. 280-284
Henryk Łowmiański , Stanisław Dziadulewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry