O handlu zewnętrznym Królestwa Polskiego : (w związku z książką Andrzeja Jezierskiego, Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815-1914, Warszawa1967)

Przegląd Historyczny, Tom 59, Numer 2 (1968) s. 307-316
Juliusz Łukasiewicz

 

do góry