"Slawische Personennamen in mittelalterlichen Quellen Deutschlands", G. Schlimpert, Berlin 1964 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 11, Numer 1-2 (1966) s. 345-347
Maria Malcówna , G. Schlimpert (aut. dzieła rec.)

 

do góry