"An economic background to Munich. International Buissnes and Czechoslovakia 1918-1938", A. Teichova, Cambridge University Press, 1974 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 66, Numer 2 (1975) s. 328-331
Jerzy Tomaszewski , A. Teichova (aut. dzieła rec.)

 

do góry