"Groteska w sztuce polskiej XX wieku", Tomasz Gryglewicz, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzje]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 47, Numer 3/4 (1985) s. 391-394
Maciej Gutowski , Tomasz Gryglewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry