Portret rodziny Krasickich z 1753 roku i jego twórca

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 18, Numer 2 (1956) s. 224-239
Andrzej Ryszkiewicz

 

do góry