„Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce. Część I: Od średniowiecza do wieku XVIII”, praca zbiorowa pod red. Marii Dąbrowskiej i Andrzeja Klondera, Warszawa 2002 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 94, Numer 3 (2003) s. 353-355
Maria Bogucka , Maria Dąbrowskiej (aut. dzieła rec.), Andrzej Klonder (aut. dzieła rec.)

 

do góry