"Podług miary krawca"? - próba portretu zbiorowego członków sejmu rewolucyjnego 1830-1831

Przegląd Historyczny, Tom 94, Numer 3 (2003) s. 269-290, 373
Małgorzata Karpińska

 

do góry