"Władysław IV Waza", Henryk Wisner, Wrocław - Warszawa - Kraków 1995 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 88, Numer 3-4 (1997) s. 561-566
Zbigniew Anusik , Henryk Wisner (aut. dzieła rec.)

 

do góry