"Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym", Maria Bogucka, Warszawa 1998 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 80 (1999) s. 229-232
Alicja Falniowska-Gradowska , Maria Bogucka (aut. dzieła rec.)

 

do góry