O trudnościach marksistowskiej analizy społeczeństw starożytnych : (w związku z książką G. E. M. de Ste. Croix, The class struggle in the ancient greek world, London 1981)

Przegląd Historyczny, Tom 75, Numer 1 (1984) s. 105-118
Włodzimierz Lengauer , G. E. M. de Ste. Croix (aut. dzieła rec.)

 

do góry