Этюды из области еврейской антропонимики

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 20, Numer 1-2 (1975) s. 241-251, 352
A. C. Приблуда

 

do góry