"Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie w dawnym województwie ruskim", E. Wolnicz-Pawłowska, 1978 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 26 (1981) s. 293-295
Maria Karpluk , E. Wolnicz-Pawłowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry