Odciski roślin na polepie ze stan. 1 w Kotlinie, pow. Jarocin, z lat 1963-1964

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 20 (1969) s. 419-421
Melania Klichowska

 

do góry