Stereotypy grup drobnomieszczańskich w publicystyce Królestwa Polskiego XIX w.

Przegląd Historyczny, Tom 81, Numer 3-4 (1990) s. 479-505
Stefania Kowalska-Glikman

 

do góry